9997 Przyspieszacz schnięcia
9997 Drying-time accelerator
Foto
9997 Przyspieszacz schnięcia jest specjalnym dodatkiem skracającym czas schnięcia powłok poliuretanowych 9600 i 9900.
Przyspieszacz dla poliuretanów 9600 i 9900
Skraca czas schnięcia o kilka godzin
Minimalny wpływ na czas zdatności do użycia po wymieszaniu oraz inne właściwości
Czas do przemalowania będzie ograniczony podczas korzystania z przyspieszacza z 16 do 4 godzin dla nawierzchni 9600 oraz z 8 do 4 godzin dla 9900. Czas do wyschnięcia w dotyku zostanie zmniejszony w przypadku korzystania z 9997 z 6 do 1 godziny dla 9600 i z 6 do 2 godzin dla 9900. Pełna twardość zostanie uzyskana w obu systemach 2 dni szybciej.
INFORMACJE TECHNICZNE
Formuła:
Rozpuszczalnikowa
Do użycia po zmieszaniu 9600 + 9997 (przy 20˚C):
2 godz.
Suchy w dotyku 9600 + 9997 (przy 20˚C):
1 godz.
Do przemalowania 9600 + 9997 (przy 20˚C):
4 godz.
Pełna twardość 9600 + 9997 (przy 20˚C):
3 dni
Do użycia po zmieszaniu 9900 + 9997 (przy 20˚C):
1 godz.
Suchy w dotyku 9900 + 9997 (przy 20˚C):
2 godz.
Do przemalowania 9900 + 9997 (przy 20˚C):
4 godz.
Pełna twardość 9900 + 9997 (przy 20˚C):
5 dni
Opakowania:
1 L